ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA

Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ochrana životního prostředí a ekologický přístup k přepravě, a proto máme pro klienty k dispozici naše oddělení železniční přepravy. V jeho rámci organizujeme přepravu s podporou ověřených železničních přepravců:

  • odvozy kontejnerů z/do polských a evropských přístavů,
  • železniční přepravu kontejnerů z Číny do Polska a z Polska do Číny, jako alternativu k letecké přepravě nabízíme také přepravu kusových zásilek,
  • železniční přepravu na území Evropy, a to na ověřených železničních tratích.