HUNTERS LOGISTICS

HUNTERS LOGISTICS je dynamicky se rozvíjející společnost v odvětví TSL. Neustálé zvyšování kvality našich služeb vychází z naší schopnosti přizpůsobit se měnícím se potřebám klientů. Právě rozpoznání potřeb je pro nás jedním z pilířů, na nichž budujeme úspěch HUNTERS LOGISTICS.

Dalšími pilíři jsou: snaha poskytovat co možná nejkvalitnější služby, snaha zachovat vysokou úroveň bezpečnosti, jež je spojena s přepravou svěřených nákladů, a pečlivý výběr kvalifikovaných pracovníků.

Vycházíme z předpokladu, že právě lidé představují nejvyšší potenciál naší společnosti.

+
KDO JSME

HUNTERS LOGISTICS je dynamicky se rozvíjející společnost v odvětví TSL. Neustálé zvyšování kvality našich služeb vychází z naší schopnosti přizpůsobit se měnícím se potřebám klientů. Právě rozpoznání potřeb je pro nás jedním z pilířů, na nichž budujeme úspěch HUNTERS LOGISTICS.

Dalšími pilíři jsou: snaha poskytovat co možná nejkvalitnější služby, snaha zachovat vysokou úroveň bezpečnosti, jež je spojena s přepravou svěřených nákladů, a pečlivý výběr kvalifikovaných pracovníků.

Vycházíme z předpokladu, že právě lidé představují nejvyšší potenciál naší společnosti.